UAB „MA Consulting“ – Konkurencingumo didinimas

2014 m. UAB „MA Consulting“ gavo paramą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą, priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Projekto pavadinimas: UAB  „MA Consulting“ konku­ren­cin­gumo didinimas kuriant strateginių sprendimų modelį.

Projektas įgyvendintas kartu su Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla. Projekto metu buvo atlikta įmo­nės vidinių ir išorinių veiksnių analizė (SWOT), įvertintas įmonės veiksnių, lemiančių kokybės politikos įgyvendinimą, kaip strateginį sprendimą, analizė. Išnagrinėjus įmonės proce­sus ir finansinių paslaugų rinkos tendencijas, sukurtas įmonės strateginių sprendimų modelis.

ES_zenkliukas

Į Pagrindinį / Į Apie mus