Mokymų programos

MOKYMŲ PROGRAMA – FINANSŲ ANALIZĖ IR ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMAS

Mokymai skirti žmonėms, turintiems bazines žinias apie bendrovių finansus ir finansines ataskaitas, veiklos ir finansinius rodiklius, tiek ir naujokams, kuriems aktualūs įmonės finansai ir veiklos finansinių rodiklių reikšmė. Mokymų metu paaiškinamas finansinių ataskaitų turinys, koncentruojant dėmesį į kritinius elementus. Pateikiami esminiai įmonės finansų analizės rodikliai, jų skaičiavimo metodika.

Galėsite atsakyti į savo klausimus:

  1. Kokia jūsų įmonės sveikata banko akimis?
  2. Ar jūsų verslas tikrai efektyvus?
  3. Kokius veiklos efektyvumo rodikliai taikyti?

Mokymų trukmė – 1 diena.

Žiūrėti mokymų kalendorių.


MOKYMŲ PROGRAMA – BIUDŽETŲ SUDARYMAS IR FINANSINIS MODELIAVIMAS

Mokymai skirti finansininkams arba darbuotojams, kurie rengia įmonės veiklos planus bei sudaro biudžetus tiek vidiniam naudojimui, tiek planuojant investicinius projektus, skolinantis lėšas iš bankų.

Kodėl biudžeto sudarymas yra svarbus ir būtinas:

  1. Kokie bus pinigų srautai po 1 metų, po 2 metų?
  2. Kokius reikalavimus keliate komandai?
  3. Ar gausite dividendus ateinančiais metais?

Mokymų trukmė – 1 diena.


MOKYMŲ PROGRAMA – VERSLO VERTINIMAS – ĮMONIŲ ĮSIGIJIMO SANDORIAI

Mokymai skirti savininkams, vadovams, finansų direktoriams, kurie rengia įmonės strateginius plėtros planus.

Mokymų trukmė – 1 – 2 dienos.


MOKYMŲ PROGRAMA – DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR SKATINIMO SISTEMA

Mokymai skirti įmonės savininkams ir vadovams. Programa apima įmonės veiklos efektyvumo ir pelningumo rodiklių nustatymo metodiką, premijavimo bazės rodiklių nustatymą.


SEMINARAS – MEDIACIJA – KELIAS Į SĖKMĘ

Mokymai skirti įmonės savininkams ir vadovams. Kuriant įmonės vertę, svarbūs ne tik santykiai su klientais ir kreditoriais, bet ir darnios komandos sukūrimas.


Atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus bei tęstinių mokymų poreikį, galime adaptuoti temas, didesnį dėmesį telkiant aktualiausioms temoms arba pritaikydami konkrečiai įmonei.

Mūsų bendrovės rengiamuose kursuose dalyvauja lektoriai, turintys didelę kvalifikaciją ir ilgametę patirtį finansų valdymo, verslo analizės bei kredito rizikos vertinime. Mokymuose taikoma tarptautinių mokymo organizacijų praktika, adaptuota vietinei rinkai, pateikiami pavyzdžiai su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis.


Į pagrindinį   Į Paslaugos